Prizadevati si moramo, da bodo prihodnje generacije imele na voljo čisto in zdravo okolje ter živila, bogata s hranili. Pri tem igrajo ključno vlogo čebele in drugi opraševalci.

Čebele potrebujejo rastline za hrano, medtem ko rastline potrebujejo čebele za razmnoževanje. Prvi korak na poti k trajnostnemu delovanju je spoznanje, kako neločljivo smo povezani med sabo. Čebele oprašujejo tretjino vsega, kar pojemo, in igrajo ključno vlogo pri ohranjanju ekosistemov. Za naše življenje so pomembne bolj, kot se tega morda zavedamo.

Čebele igrajo ključno vlogo pri ohranjanju ekosistemov

Z namenom okrepiti in razširiti ozaveščenost o pomenu čebel in čebeljih izdelkov je Združenje čebelarjev Slovenije ob podpori Republike Slovenije dalo pobudo Organizaciji združenih narodov, da se 20. maj, ki je hkrati tudi rojstni dan Anton Janša,  razglasi za svetovni dan čebel.

Cilj pobude je podpreti globalna prizadevanja za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev in spodbujati mednarodno sodelovanje pri reševanju svetovnih izzivov glede zanesljive preskrbe s hrano, podnebnih sprememb in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Panjske končnice

Praznujmo skupaj!

World Bee Day